Skicka manus

Är du redo att skicka ditt manus till förlag?

Är du redo att skicka ditt manus till ett förlag? Vi på Bokfabriken är ständigt på jakt efter nya, bra böcker att ge ut. Vi har en bred utgivning av deckare, thriller, romaner, biografier, feelgood och relationsromaner.

Vi ser gärna att du använder dig av pdf-format och för att kunna göra en rättvis bedömning tar vi helst emot fullständiga manus. Bifoga gärna även ett följebrev där du presenterar dig själv och ditt manus på några rader.

Du är välkommen att skicka ditt manus till: manus@bokfabriken.se

Vi går igenom allt som skickas till oss, men vi kan tyvärr inte ge individuella svar på inskickade manus. Har du inte hört av oss inom loppet av tre månader har vi inte plats för ditt manus i vår utgivning.

I nuläget letar vi inte efter manus inom följande genrer:
Barn- & ungdomsböcker
Fantasy
Science fiction
Lyrik