show blocks helper

Charlotte Swanstein är sedan 1993 verksam som hund psykolog och instruktör. Charlotte är också en fram gångsrik och uppskattad författare av artiklar och böcker och en kunnig expert i radio- och tv-program.

Sagt om Charlotte Swansteins böcker:

”Charlotte Swanstein har skrivit en mycket fin handbok om hundens första år. Med stor respekt för hundens särart och dess nära band till människan guidar hon oss fram, steg för steg, genom hundens första levnadsår … Fotografierna av hundarna är bland det finaste jag sett i en handbok av detta slag.”
Jonas Herrlin, BTJ 22 2017 om Hundens första år