LINDA SCHÖNBECK (f. 1973) är till vardags gymnasielärare i samhällskunskap och historia i Ängelholm. Hon debuterar med Silverfjärilen.