show blocks helper

Richard Nordström är mer känd som Magister Nordström, och är Sveriges enda lärarinfluencer. Han interagerar med barn och föräldrar på Youtube, TikTok och Instagram. Nordström jobbar mycket med EQ-övningar och att svetsa samman eleverna, men också med digital kommunikation som är en så stor del av barnens vardag.