Kaj Karlsson är kustjägarkapten, har en magister i ekonomi från Stockholms Universitet och många års erfarenhet av strategiska samhällsfrågor, utredningar och analyser. Han är även utbildad vid specialförbandet Särskilda skyddsgruppen (SSG).