David Dosa arbetar som geriatriker och forskar samtidigt inom ämnet på Brown University i Providence, USA. Hans akademiska titlar är M.D. (Medicinae Doctor) och M.P.H. (Master of Public Health).

Hans artikel om katten Oscars gåvor fick stort genomslag då den publice-rades i New England Journal of Medicine 2007 och ledde senare till att han skrev Sjukhuskatten Oscar som gavs ut på svenska av Bokfabriken 2014. Boken blev en New York Times best-seller och har sålts till 21 länder.