Pocketnyheter i maj

Maj månads pocketnyheter från Bokfabriken är följande:   …